Kategorie: Windows 2003

VsJITDebugger Event ID: 4096

Niezależnie od tego czy odinstalowaliśmy Visual Studio 2005 czy też w inny sposób zmieniliśmy ustawienia systemu Windows, może się to skończyć błędami w logach aplikacji o poniższej treści:

„An unhandled win32 exception occurred in process #4488. Just-In-Time debugging this exception failed with the following error: The process ID is invalid.”

Czytaj dalej