Sprawdzanie wersji Service Pack serwera SQL

Aby sprawdzić wersję serwera SQL, łącznie z poziomem Service Pack, należy poniższe polecenia wydać w SQL Query Analyzer i wynik sprawdzić w tabeli znajdującej się poniżej w tym artykule.

SQL 6.5 i SQL 7.0:

SELECT @@VERSION

SQL Server 2000 i nowszy

SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')

W efekcie zapytanie zwróci:

  • wersję produktu (np. 8.00.2055)
  • poziom produktu (np. SP4)
  • wydanie (np. Standard Edition)

Konkretne wydanie SQL rozpoznać można porównując wersję produktu z poniższą tabelą, zaczerpniętych z, niedziałającej już, strony: www.bigdatabaselist.com/wiki/SQL_Server_Version_Builds

Build Number SQL Server Version Build Description
6.50.201 SQL Server 6.5 RTM
6.50.213 SQL Server 6.5 Service Pack 1 (SP1)
6.50.240 SQL Server 6.5 Service Pack 2 (SP2)
6.50.258 SQL Server 6.5 Service Pack 3 (SP3)
6.50.281 SQL Server 6.5 Service Pack 4 (SP4)
6.50.415 SQL Server 6.5 Service Pack 5 (SP5)
6.50.416 SQL Server 6.5 Service Pack 5a (SP5a)
6.50.479 SQL Server 6.5 Service Pack 5a (SP5a) Update
7.00.623 SQL Server 7.0 7.0 RTM
7.00.1063 SQL Server 7.0 7.0 Service Pack 4
7.00.1094 SQL Server 7.0 7.0 Service Pack 4 + Security Update KB815495
7.00.1152 SQL Server 7.0 7.0 Service Pack 4 + Security Update KB948113
8.00.194 SQL Server 2000 2000 No Service Pack
8.00.210 SQL Server 2000 2000 No Service Pack + Q275900
8.00.211 SQL Server 2000 2000 No Service Pack + Q276329
8.00.203 SQL Server 2000
8.00.204 SQL Server 2000 2000 No Service Pack + Q274329
8.00.205 SQL Server 2000 2000 Service Pack 3 + Q274330
8.00.217 SQL Server 2000 2000 No Service Pack + Q279293 / Q279296
8.00.218 SQL Server 2000 2000 No Service Pack + Q279183
8.00.222 SQL Server 2000 2000 No Service Pack + Q281769
8.00.223 SQL Server 2000 2000 No Service Pack + Q280380
8.00.225 SQL Server 2000 2000 No Service Pack + Q281663
8.00.226 SQL Server 2000 2000 No Service Pack + Q278239
8.00.231 SQL Server 2000 2000 No Service Pack + Q282279
8.00.233 SQL Server 2000 2000 No Service Pack + Q282416
8.00.239 SQL Server 2000 2000 No Service Pack + Q285290
8.00.249 SQL Server 2000 2000 No Service Pack + Q288122
8.00.250 SQL Server 2000 2000 No Service Pack + Q291683
8.00.287 SQL Server 2000 2000 No Service Pack + Q297209
8.00.384 SQL Server 2000 2000 Service Pack 1
8.00.428 SQL Server 2000 2000 Service Pack 1 + Q304850
8.00.443 SQL Server 2000 2000 Service Pack 1 + Q307538
8.00.444 SQL Server 2000 2000 Service Pack 1 + Q307540 / Q307655
8.00.452 SQL Server 2000 2000 Service Pack 1 + Q308547
8.00.475 SQL Server 2000 2000 Service Pack 1 + hot fix
8.00.532 SQL Server 2000 2000 Service Pack 2
8.00.534 SQL Server 2000 2000 Service Pack 2.01
8.00.534 SQL Server 2000 2000 Service Pack 2.01
8.00.561 SQL Server 2000 2000 Service Pack 2 + hot fix
8.00.561 SQL Server 2000 2000 Service Pack 2 + hot fix
8.00.578 SQL Server 2000 2000 Service Pack 2 + Q317979
8.00.578 SQL Server 2000 2000 Service Pack 2 + Q317979
8.00.604 SQL Server 2000 2000 Service Pack 2 + hot fix
8.00.608 SQL Server 2000 2000 Service Pack 2 + Q319507
8.00.655 SQL Server 2000 2000 Service Pack 2 + Q323875
8.00.667 SQL Server 2000 2000 Service Pack 2 + hot fix
8.00.760 SQL Server 2000 2000 Service Pack 3a
8.00.765 SQL Server 2000 2000 Service Pack 3a + Q810163/688/811611/813769/813759/812995/814665/460/813494
8.00.780 SQL Server 2000 2000 Service Pack 3a + Q815114 hot fix
8.00.818 SQL Server 2000 2000 Service Pack 3a + Q815495 cumulative security update
8.00.859 SQL Server 2000 2000 Service Pack 3a + Q821334 hotfix
8.00.873 SQL Server 2000 2000 Service Pack 3a + Q830887 hotfix
8.00.878 SQL Server 2000 2000 Service Pack 3a + Q831950
8.00.952 SQL Server 2000 2000 Service Pack 3a + hot fix build 2000.80.952
8.00.977 SQL Server 2000 2000 Service Pack 3a + hotfix build 2000.80.977
8.00.997 SQL Server 2000 2000 Service Pack 3a + Q891311
8.00.998 SQL Server 2000 2000 Service Pack 3a + Hot Fix Build 2000.80.978
8.00.1001 SQL Server 2000 2000 Service Pack 3a + Hot Fix Build 2000.80.1001
8.00.1007 SQL Server 2000 2000 Service Pack 3a + Hot Fix Build 2000.80.1007
8.00.1029 SQL Server 2000 2000 Service Pack 3a + Hot Fix build 2000.80.1029
8.00.2039 SQL Server 2000 2000 Service Pack 4
8.00.2040 SQL Server 2000 2000 Service Pack 4 + AWE Hotfix Q899761
8.00.2050 SQL Server 2000 2000 Service Pack 4 + Security Update MS08-040
8.00.2055 SQL Server 2000 2000 Service Pack 4 + Security Update KB960082
8.00.2145 SQL Server 2000 2000 Service Pack 4 + Q926906[1]/Q836651[2]
8.00.2148 SQL Server 2000 2000 Service Pack 4 + Q899430[3]/Q899431/Q900390/Q900404/Q901212/Q902150/Q902955
8.00.2166 SQL Server 2000 2000 Service Pack 4 + Hotfix Build KB909734[4]
8.00.2171 SQL Server 2000 2000 Service Pack 4 + Hotfix Build KB909369[5]
8.00.2187 SQL Server 2000 2000 with Hot Fix Build 2000.80.2187
8.00.2249 SQL Server 2000
8.00.2273 SQL Server 2000 2000 Service Pack 4 + Security Update MS08-040 (QFE) Note: QFE 2273 (KB948111) == GDR 2050 (KB948110)
8.00.2282 SQL Server 2000 2000 Service Pack 4 + Security Update KB960083
9.0.1187.7 SQL Server 2005 2005 June CTP Release (Pre RTM)
9.0.1399.6 SQL Server 2005 2005 No Service Pack (RTM)
9.0.1406.0 SQL Server 2005
9.0.1541.0 SQL Server 2005 2005 with Hot Fix Build 2005.90.1541
9.0.2047.0 SQL Server 2005 2005 Service Pack 1
9.0.2050.0 SQL Server 2005
9.0.2153.0 SQL Server 2005
9.0.3042.0 SQL Server 2005 2005 Service Pack 2
9.0.3050.0 SQL Server 2005 2005 Service Pack 2 + Post-GDR update
9.0.3054.0 SQL Server 2005 2005 Service Pack 2 + Cumulative Hotfix 3054
9.0.3068.0 SQL Server 2005 Security Update for SQL Server 2005 Service Pack 2 (KB948109)
9.0.3073.0 SQL Server 2005
9.0.3077.0 SQL Server 2005
9.0.3159.0 SQL Server 2005
9.0.3200.0 SQL Server 2005
9.0.3215.0 SQL Server 2005
9.0.3228.0 SQL Server 2005
9.0.3239.0 SQL Server 2005
9.0.3257.0 SQL Server 2005
9.0.3282.0 SQL Server 2005
9.0.3310.0 SQL Server 2005 2005 Service Pack 2 + MS09-004 Security Patch
9.0.4035.0 SQL Server 2005 2005 Service Pack 3
9.0.4053.0 SQL Server 2005 Security Update for SQL Server 2005 Service Pack 3 (KB970892)
9.0.4207.0 SQL Server 2005 2005 Service Pack 3 + Cumulative update package 1
9.0.4211.0 SQL Server 2005 2005 Service Pack 3 + Cumulative update package 2
9.0.4216.0 SQL Server 2005 2005 Service Pack 3 + Analysis Services service crash fix
9.0.4216.0 SQL Server 2005 2005 Service Pack 3 + Hotfix 3318
9.0.4220.0 SQL Server 2005 2005 Service Pack 3 + Cumulative update package 3
9.0.4226.0 SQL Server 2005 2005 Service Pack 3 + Cumulative update package 4
9.0.4305.0 SQL Server 2005 2005 Service Pack 3 + Cumulative update package 10 Hotfix request
9.0.4309.0 SQL Server 2005 2005 Service Pack 3 + Cumulative update package 11 Hotfix request
9.0.4311.0 SQL Server 2005 2005 Service Pack 3 + Cumulative update package 12 Hotfix request
9.0.4912.0 SQL Server 2005 2005 Service Pack 4 CTP
10.0.1600.22 SQL Server 2008 SQL Server 2008 RTM
10.0.2531.0 SQL Server 2008 SQL Server 2008 Service Pack 1
10.0.2710.0 SQL Server 2008 SQL Server 2008 Service Pack 1 + Cumulative update package 1
10.0.2714.0 SQL Server 2008 SQL Server 2008 Service Pack 1 + Cumulative update package 2
10.0.2723.0 SQL Server 2008 SQL Server 2008 Service Pack 1 + Cumulative update package 3
10.0.2734.0 SQL Server 2008 SQL Server 2008 Service Pack 1 + Cumulative update package 4
10.0.2746.0 SQL Server 2008 SQL Server 2008 Service Pack 1 + Cumulative update package 5
10.0.2757.0 SQL Server 2008 SQL Server 2008 Service Pack 1 + Cumulative update package 6
10.0.2766.0 SQL Server 2008 SQL Server 2008 Service Pack 1 + Cumulative update package 7
10.0.2775.0 SQL Server 2008 SQL Server 2008 Service Pack 1 + Cumulative update package 8 Hotfix request
10.0.2789.0 SQL Server 2008 SQL Server 2008 Service Pack 1 + Cumulative update package 9 Hotfix request
10.0.2799.0 SQL Server 2008 SQL Server 2008 Service Pack 1 + Cumulative update package 10 Hotfix request
10.0.2804.0 SQL Server 2008 SQL Server 2008 Service Pack 1 + Cumulative update package 11 Hotfix request
10.0.3798.0 SQL Server 2008 SQL Server 2008 KB979450 no longer avail. Service Pack 2 CTP Download no longer avail.
10.0.4000.0 SQL Server 2008 SQL Server 2008 Service Pack 2
10.0.4266.0 SQL Server 2008 SQL Server 2008 Service Pack 2 Cumulative update package 1 Hotfix request
10.50.1600.1 SQL Server 2008 R2 SQL Server 2008 R2 RTM
10.50.1702.0 SQL Server 2008 R2 SQL Server 2008 R2 Cumulative update package 1 Hotfix request
10.50.1720.0 SQL Server 2008 R2 SQL Server 2008 R2 Cumulative update package 2 Hotfix request
10.50.1734.0 SQL Server 2008 R2 SQL Server 2008 R2 Cumulative update package 3 Hotfix request
10.50.1746.0 SQL Server 2008 R2 SQL Server 2008 R2 Cumulative update package 4 Hotfix request
11.0.1103.9 SQL Server 2011 SQL Server 2011 CTP Download

Share this post

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

O mnie

Dobromir Chodkowski

Jestem informatykiem z zawodu oraz z zamiłowania, pasjonatem fotografii.

Nieraz udaje mi się znaleźć czas w i wtedy dzielę się z Wami swoją wiedzą informatyczną.

aVaria - codzienność informatyka

2014 r., Amstelveen,Netherlands

O aVarii

Znajdziesz tu porady komputerowe, sztuczki oraz rozwiązania z dziedziny IT i tematów pokrewnych.

Jeśli interesuje Cie jakiś temat, skontaktuj się ze mną, a postaram się znaleźć czas, aby interesujące Cię kwestie opisać i wytłumaczyć.